Mikroszkoła

 G r o d z i s k

potrzebuje Twojego wsparcia

Fundacja

Mikroszkołę Grodzisk prowadzi FUNDACJA POZYTYWNA EDUKACJA.

Głównym celem fundacji jest wspieranie pozytywnej edukacji. 

NON PROFIT

Jesteśmy fundacją non profit, co oznacza, że fundatorzy nie czerpią zysków z działalności fundacji. 

Wielodzietni

Fundacja chce wspierać wszystkie dzieci, a szczególnie te które mają liczne rodzeństwo, a rodziców nie stać na bardzo drogie szkoły

Zasada współdzielenia

Wszystkie rodziny w społeczności szkolnej współdzielą koszty związane z utrzymaniem szkoły. Głównym kosztem są zazwyczaj pensje nauczycieli i wynajem budynku.

Wsparcie

Już teraz otrzymujemy wsparcie z różnych stron.
Przede wszystkim od Księdza Proboszcza Janusza Starosty, który udostepnia nam budynek za darmo. Dziękujemy, bez tego nie podołalibyśmy. 
Dziękujemy też wszystkim zaangażowanym w pracę wolontaryjną. 

Założyciele

Szkołę założyły 3 rodziny przy wsparciu jeszcze kilku osób. To one wzięły na siebie koszty początkowe oraz włożyły ogromną pracę wolontaryjną, aby szkoła mogła powstać. 

Podoba Ci się działalność Mikroszkoły?

https://www.facebook.com/MikroszkolaGrodzisk

Chcesz wnieść swój wkład w jej rozwój?

Możesz tego dokonać, wpłacając środki na konto Fundacji – jako jednorazową wpłatę lub zlecenie stałe. 

Każda, nawet niewielka kwota,  pomoże nam w zapewnieniu jeszcze lepszej opieki naszym dzieciom i w dalszym rozwoju szkoły. 

Dziękujemy! 

Poniżej dane do przelewu:

Fundacja Pozytywna Edukacja

Ul. Łączna 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP 0001015769

KRS 0001015769

REGON  524286255

Nr konta: 41 1940 1076 3246 0302 0000 0000

Z dopiskiem : Darowizna